Term & Conditions

 

Selamat datang ke website InstantBisnes.com. Website ini dipelihara sebagai perkhidmatan kepada pelawat website ini dan juga pelanggan.

Dengan menggunakan website ini, anda harus bersetuju untuk mematuhi dan ianya perlu terikat dengan syarat dan ketentuan tentang penggunaannya. Silakan baca dan fahami peruntukan yang disediakan ini.

Untuk menggunakan website ini anda perlu bersetuju dengan terma dan syarat yang dijelaskan :

1. Perjanjian.

Perjanjian ini ( “Perjanjian”) menetapkan Terma dan Syarat untuk akses dan dan penggunaan website InstantBisnes.com.

Perjanjian ini boleh diubahsuai setiap saat oleh Masarule Hamid atas posting dari perjanjian yang telah di ubahsuai. Modifikasi tersebut akan berkesan dengan segera.

Anda boleh melihat versi terbaru daripada syarat-syarat ini setiap saat di bahagian ini.

Setiap penggunaan oleh anda akan dianggap menerima syarat daripada perjanjian ini.

2. Kepemilikan Hak Harta Intelek.

(a) Isi Kandungan.

Termasuk semua kandungan yang terdapat dalam laman web ini adalah menjadi hak milik intelek Masrule Hamid.

Sebarang penyalinan, redistribusi, kegunaan atau penerbitan oleh anda daripada kandungan tersebut atau bahagian daripada Situs dilarang tanpa izin nyata oleh Masrule Hamid.

[Jenama] adalah tanda dagang atau cap dagang berdaftar daripada Masrule Hamid.

Produk dan nama syarikat lain yang disebutkan di laman web ini mungkin merupakan tanda dagang dari pemilik yang berlainan.

(b) Kandungan Yang Di Sediakan.

Dengan mengakses forum, buletin board, chat room, atau pengguna lain area interaktif laman web ini, dan menempatkan setiap maklumat di semua daerah-daerah tersebut, anda dengan ini memberi kita terus-menerus, tidak dapat dibatalkan, lesen royalti dan bahan-bahan tersebut, termasuk namun tidak terhad pada hak untuk menyiarkan, menerbitkan, menghantar, mengedar, membuat karya terbitan berdasarkan, penterjemahan mencipta, mengubah suai, membaiki, meningkatkan, menukar, memaparkan dan bahan-bahan tersebut kepada awam dalam bentuk apapun atau media, entah sekarang dikenali atau yang kemudian ditemui.

Anda juga memberikan kepada orang lain yang mengakses forum, buletin board, chat room atau pengguna lain area interaktif laman kami yang terus-menerus, tidak dapat dibatalkan, lesen royalti untuk melihat, mendownload, menyimpan dan mengeluarkan semula posting Anda, tetapi lesen tersebut adalah terhad pada kegunaan peribadi dan kenikmatan pihak lain tersebut.

(c) Penggunaan Peribadi.

Masrule Hamid memberi anda izin terhad, boleh dibatalkan, tidak eksklusif lesen untuk menggunakan halaman ini semata-mata untuk kegunaan peribadi anda sendiri dan bukan untuk semula, pengedaran, tugas, mensublisensikan, penjualan, penyediaan pekerjaan turunan, atau kegunaan lain.

Anda bersetuju untuk tidak menyalin bahan-bahan pada tapak ini, melakukan reverse engineering atau masuk ke dalam halaman, atau menggunakan bahan, produk atau jasa yang melanggar undang-undang.

Penggunaan laman web ini sesuai dengan kebijaksanaan Masrule Hamid dan Masrule Hamid boleh menghentikan penggunaan situs ini kapan saja.

(d) Other Uses.

Semua penggunaan Kandungan daripada Situs, termasuk, tetapi tidak terhad pada meng-upload, download, pengubahsuaian, penerbitan, penghantaran, penyertaan dalam pengalihan atau penjualan, menyalin, pembiakan, penerbitan semula, penciptaan karya terbitan daripada, pengedaran, kinerja, paparan , penggabungan ke laman web lain, mengeluarkan semula Situs (apakah dengan menyambung, membingkai atau metode lainnya), atau dengan cara lain mengeksploitasi apapun dari Kandungan, secara keseluruhan atau sebahagian, dilarang keras Masrule Hamid tanpa kebenaran bertulis dahulu.

3. Disclaimers.

(a) PENOLAK TUNTUTAN WARANTI. INFORMASI TENTANG SITUS INI DIBEKALKAN `” SEBAGAIMANA ADANYA, “” SEBAGAIMANA TERDAPAT “. ANDA MENYETUJUI BAHAWA PENGGUNA SITUS INI ADALAH RISIKO ANDA SENDIRI. Masrule Hamid MENYANGKAL SEMUA JAMINAN SAMA SEKALI, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD PADA SETIAP JAMINAN JELAS, HUKUM WARANTI, DAN SETIAP WARANTI TERSIRAT:

DIPERDAGANGKAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN NON-PELANGGARAN. ANDA TANGGUNG SENDIRI DAN PEMBERIAN KOMPENSASI EKSKLUSIF ANDA YANG BERKAITAN DENGAN PENGGUNA SITUS AKAN HENTIKAN MENGGUNAKAN SITUS.

Lebih jauh lagi, Masrule Hamid TIDAK MENJAMIN BAHAWA PENGGUNA SITUS INI AKAN TIDAK TERGANGGU, TERSEDIA SETIAP MASA ATAU SETIAP DARI LOKASI, AMAN, ATAU BEBAS KESILAPAN, BAHAWA CACAT AKAN DIPERBAIKI, ATAU BAHAWA PERKHIDMATAN BEBAS DARI VIRUS ATAU KOMPONEN LAIN berbahaya bagi. Masrule Hamid, ANAK SYARIKAT, AFILIASI PEMBEKAL MENOLAK TUNTUTAN TERHADAP APA DAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS PENGHAPUSAN, KEGAGALAN UNTUK MENYIMPAN, ATAU PENYERAHAN sebelum waktunya INFORMASI APAPUN ATAU BAHAN, DAN SETIAP BAHAN YANG DI-DOWNLOAD ATAU DENGAN KATA LAIN MELALUI SITUS. PENGGUNA PERKHIDMATAN’S SITE IS DONE AT ANDA SENDIRI DAN RISIKO, DAN ANDA AKAN BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA KE ATAS SEGALA KEROSAKAN SISTEM KOMPUTER ANDA ATAU KEHILANGAN DATA YANG MUNGKIN AKIBAT DI-DOWNLOAD ATAU MAKLUMAT DARI BAHAN TERSEBUT.

(b) PENGEHADAN LIABILITI. Masrule Hamid TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAU BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PEMBEKAL ATAU PIHAK KETIGA DALAM KEADAAN APAPUN UNTUK KERUGIAN TIDAK LANGSUNG, SEBAGAI AKIBAT, KHUSUS, SEBAGAI HUKUMAN ATAU KEROSAKAN ATAU KERUGIAN SEBAGAI AMARAN, TERMASUK TANPA HAD, GANTI RUGI ATAU KEHILANGAN KEUNTUNGAN, GOOD WILL, PENGGUNAAN, DATA ATAU KERUGIAN TIDAK NYATA YANG MUNGKIN TERJADI SEHUBUNGAN DENGAN ATAU Masrule Hamid SITUS, ATAU penggunaannya, ATAU SALAH SATU DATA ATAU BAHAN LAINNYA DITRANSMISI yang tinggal di ATAU MELALUI SITUS ATAU PERKHIDMATAN, ATAU INFORMASI YANG DIBELI, ATAU DITERIMA SOLD JALAN SITUS INI, TERLEPAS DARI JENIS KLAIM ATAU SIFAT SEBAB TINDAKAN, Masrule Hamid WALAUPUN TELAH DIBERITAHU TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN ATAU KEHILANGAN.

(c) LABA Penafian. Informasi yang disajikan dalam laman ini dimaksudkan untuk menjadi untuk keperluan pendidikan dan hiburan saja.

Kami tidak menyajikan anda dengan peluang perniagaan.

Kami tidak menyajikan anda dengan seorang pengedar.

Kami tidak membuat sebarang dakwaan untuk memperoleh penghasilan anda.

Kami tidak menyajikan anda kesempatan untuk menjadi kaya.

Sebelum memulakan usaha apapun, silakan gunakan hati-hati dan mencari nasihat peribadi anda sendiri penasihat profesional, seperti peguam dan akauntan anda.

Mana disebutkan nombor pendapatan (jika ada), nombor-nombor pendapatan mereka maklumat anekdotal disampaikan kepada kami tentang keputusan yang dicapai oleh individu berkongsi maklumat. Kami telah melakukan verifikasi independen tidak ada kenyataan yang dibuat oleh orang-individu. Tolong jangan menganggap bahawa anda akan membuat nombor-nombor pendapatan yang sama.

Sila jangan menafsirkan pernyataan dalam website ini sebagai tuntutan atau representasi dari pendapatan rata-rata. Ada pendapatan rata-rata NO. Kesaksian dan kenyataan daripada individu-individu tidak boleh ditafsirkan sebagai representasi tuntutan atau pendapatan rata-rata. Kita tidak boleh, jangan, dan tidak akan membuat tuntutan untuk pendapatan, rata-rata, atau sebaliknya.

Sukses dalam setiap usaha didasarkan pada banyak faktor individu kepada anda. Kita tidak tahu latar belakang pendidikan anda, kepakaran anda, pengalaman anda, atau masa anda boleh dan akan mencurahkan kepada usaha.

Silakan melakukan due diligence anda sendiri sebelum memulakan sebarang tindakan. Ikuti nasihat daripada penasihat kelayakan peribadi anda.

Ada risiko dalam setiap usaha yang tidak cocok untuk semua orang. Jika anda menggunakan modal, hanya “risiko” modal harus digunakan.

Tidak ada jaminan bahawa anda akan memperoleh wang menggunakan salah satu daripada idea-idea yang disajikan dalam bahan kami. Contoh dalam bahan-bahan kami tidak boleh ditafsirkan sebagai janji atau jaminan pendapatan. Banyak faktor yang akan menjadi penting dalam menentukan keputusan aktual dan tidak ada jaminan yang dibuat bahawa anda akan mencapai keputusan yang serupa dengan kita atau orang lain. Tidak ada jaminan yang dibuat bahawa anda akan mencapai keputusan apapun sama sekali dari idea-idea dalam materi kita.

Anda bersetuju bahawa kami tidak akan mengambil bahagian dalam kesuksesan anda, atau adakah kita akan bertanggungjawab atas kegagalan anda ataupun untuk tindakan anda dalam setiap usaha anda boleh melakukan.

Sila faham bahawa prestasi masa lalu tidak bisa menjadi indikasi kemungkinan keputusan di masa depan.

Bahan dalam produk kami dan website kami mungkin mengandungi maklumat yang meliputi atau berdasarkan kenyataan berwawasan ke depan dalam erti sekuriti tindakan litigasi reformasi 1995. Kenyataan berwawasan ke depan memberi harapan kita atau perkiraan kejadian masa mendatang. Anda boleh mengenal pasti pernyataan-pernyataan ini dengan fakta bahawa mereka tidak berkaitan secara ketat untuk sejarah atau fakta-fakta saat ini. Mereka menggunakan kata-kata seperti “menjangkakan,” “anggaran,” “expect,” “projek,” “bermaksud,” “rancangan,” “percaya,” dan kata-kata dan istilah lain yang sama makna dalam kaitannya dengan keterangan potensi pendapatan atau prestasi kewangan. Setiap dan semua pernyataan berwawasan ke depan dalam bahan-bahan kami direka untuk mengungkapkan pendapat kami pendapatan potensial. Mereka hanya pendapat dan harus tidak diandalkan sebagai fakta.

4. Keperluan Berkaitan dengan pengguna Disediakan Site Content.

(a) Partisipasi di Your Own Risk. Anda memasukkan dan menyertai forum kami, buletin board, chat room, atau pengguna lain area interaktif laman kami, dan mendapatkan akses kepada bahan-bahan yang di atasnya terdapat risiko anda sendiri.

(b) Tidak Monitoring. Kami tidak mengawasi atau skrin komunikasi di forum kami, buletin board, chat room, atau pengguna lain area interaktif situs kami dan kami tidak bertanggung jawab atas materi yang salah satu forum kami, buletin board, chat room, atau pengguna lain area interaktif peserta laman kami posting dan kita tidak mempunyai tanggungjawab untuk melakukannya. Dalam hal bahawa kita akan diberitahu oleh pihak manapun bahawa komunikasi apapun yang terkandung di forum kami, buletin board, chat room, atau pengguna lain wilayah interaktif halaman kami adalah bertentangan dengan syarat-syarat ini, kita mungkin, namun tidak mempunyai obligasi untuk, menyiasat situasi dan menentukan kebijaksanaan kami sendiri, apakah akan memadam komunikasi semacam itu dari forum kami, bulletin board, chat room, atau pengguna lain area interaktif laman kami. Kami tidak mempunyai kewajipan atau tanggung jawab untuk menyiasat atau menghapus isi dari forum kami, buletin board, chat room, atau pengguna lain area interaktif laman kami berdasarkan aduan atau sebaliknya.

(c) Reliance anda di Risiko anda. Kami tidak membuat pernyataan atau jaminan apapun sebagai kebenaran atau ketepatan daripada kenyataan yang dibuat atau material yang ditempatkan pada atau melalui forum kami, buletin board, chat room, atau pengguna lain area interaktif laman kami. Anda bersetuju dan mengakui bahawa anda melepasi risiko dari setiap tindakan yang anda lakukan dalam pergantungan pada maklumat yang mungkin terkandung dalam forum kami, buletin board, chat room, atau pengguna lain area interaktif laman kami.

(d) Tidak Endorsement. Kami tidak menyokong atau meminjamkan kepercayaan apapun untuk setiap kenyataan yang dibuat oleh setiap peserta di forum kami, buletin board, chat room, atau pengguna lain area interaktif laman kami. Setiap pendapat atau pandangan yang didedahkan oleh forum kami, bulletin board, chat room, atau pengguna lain area interaktif laman kami peserta adalah milik mereka. Kami tidak mengesyorkan atau menyokong atau sebaliknya memberikan kepercayaan atau alasan untuk pergantungan semua pernyataan atau pendapat.

(e) anda bertanggung jawab. Anda bertanggung jawab penuh atas pernyataan anda sendiri dan bahan-bahan yang anda posting di forum kami, buletin board, chat room, atau pengguna lain area interaktif laman kami dan segala akibat, baik atau tidak meramalkan, kepada pihak mana pun yang mungkin bergantung pada pernyataan-pernyataan ini . Anda bersetuju bahawa anda tidak akan mengambil tindakan diarahkan cuba untuk menahan kami bertanggung jawab atas materi atau pernyataan tersebut.

(f) Penghapusan of Material. Sebagai peserta dalam forum kami, buletin board, chat room, atau pengguna lain area interaktif laman kami, anda bersetuju bahawa kami boleh menghapuskan segala materi dari forum kami, buletin board, chat room, atau pengguna lain area interaktif laman kami untuk alasan apapun, jika kami kehendaki, atau tanpa alasan sama sekali. Ini termasuk bahan yang mengganggu, menghina, menyinggung, haram, vulgar, pornografi, atau materi lainnya. Anda memegang kami tidak merbahaya daripada dan terhadap segala kerosakan anda atau orang lain mungkin menderita sebagai akibat daripada penghapusan kami setiap materi dari forum kami, buletin board, chat room, atau pengguna lain area interaktif laman kami atau daripada penamatan dari forum kami, buletin board, chat room, atau pengguna lain area interaktif laman kami setiap saat.

(g) Hak untuk mengusir. Kami mempunyai hak untuk memadam, mengusir, atau pihak didiskualifikasi dari penyertaan dan akses ke forum kami, buletin board, chat room, atau pengguna lain area interaktif laman kami untuk setiap saat dan untuk alasan apapun, atau tanpa alasan apapun, di tunggal dan kebijaksanaan mutlak. Hal ini merangkumi, tetapi tidak terhad pada pelanggaran dari perjanjian ini, perilaku yang mengganggu, aduan daripada pihak lain, dipercayai ada aktiviti haram, atau karena alasan lain atau tanpa alasan sama sekali.

(h) Hak untuk Hentikan. Kami berhak untuk menamatkan forum kami, buletin board, chat room, atau pengguna lain area interaktif laman kami setiap saat dan semua pengguna akan terus kami tidak merbahaya daripada dan terhadap segala tuntutan, kerosakan, tuntutan, ancaman, tuntutan, kewajipan, tindakan-tindakan , penyebab aksi, atau kecederaan yang mungkin disebabkan daripadanya, termasuk tetapi tidak terhad tentang sebab, sampingan, kerosakan khas dari setiap alam dan taip.

(i) Larangan. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan (1) menggunakan forum kami, buletin board, chat room, atau pengguna lain area interaktif laman kami untuk tujuan haram apapun, (2) menempatkan materi di forum kami, buletin board, chat room, atau interaktif pengguna lain kawasan halaman kami yang melanggar hak cipta, tanda dagang, rahsia perdagangan, maklumat rahsia atau hak-hak lain daripada pihak lain, (3) menempatkan materi di forum kami, buletin board, chat room, atau pengguna lain daerah interaktif halaman kami yang mengandungi kenyataan palsu tentang orang lain, melanggar hak privasi orang lain, atau mengancam, melecehkan, salah guna atau mempermalukan orang lain, (4) menempatkan cabul, pornografi, kekerasan seksual eksplisit atau bahan, graf , foto, teks atau sebaliknya di forum kami, buletin board, chat room, atau pengguna lain area interaktif laman kami, (5) menempatkan iklan, perniagaan cuba permohonan, bahan pemasaran atau penjualan bahan promosi di forum kami, papan pengumuman, chat room, atau pengguna lain area interaktif laman kami, (6) berpura-pura menjadi orang lain bahawa anda tidak, (7) tempat bahan-bahan di forum kami, buletin board, chat room, atau pengguna lain area interaktif laman kami yang mengganggu atau di luar topik.

(j) Tahan tidak berbahaya dan mengganti kerugian. Anda memegang kami tidak merbahaya daripada, dan mengganti kerugian kami melawan, setiap dan semua tuntutan atas kerosakan daripada pihak ketiga yang timbul daripada penyertaan anda, gunakan atau perilaku di forum kami, buletin board, chat room, atau pengguna lain area interaktif laman kami.

5. Miscellaneous.

(a) Larangan Terhadap Data Mining. Anda dilarang daripada data perlombongan, menggores, merangkak, email tuai atau menggunakan muat atau muat apapun yang menghantar carian automatik ke laman Web Nizam Mohd. Anda mungkin tidak menggunakan Masrule Hamid halaman Web untuk mengumpul koleksi senarai, termasuk senarai bersaing produk atau jasa. Anda mungkin tidak menggunakan Situs Bahan atau komersial yang tidak diinginkan untuk setiap e-mel.

(b) Intended Audience. Situs ini ditujukan untuk orang dewasa sahaja. Website ini tidak ditujukan untuk anak-anak di bawah usia 18 tahun.

(c) Pematuhan terhadap undang-undang. Anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang yang berkenaan mengenai penggunaan anda atas laman web. Anda juga bersetuju bahawa maklumat yang diberikan oleh anda adalah benar dan tepat untuk yang terbaik dari pengetahuan anda.

(d) Ganti Rugi. Anda bersetuju untuk mengganti kerugian, membela, dan Masrule Hamid dan rakan kongsi kami, pekerja, dan sekutu, tidak merbahaya daripada segala tanggung jawab, kehilangan, tuntutan dan kos, termasuk yuran peguam yang munasabah, yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Perjanjian ini atau penggunaan Situs.

(e) Privacy. Lawatan anda ke laman kami adalah juga dikawal oleh Dasar Privasi kami. Sila tinjau Dasar Privasi kami di InstantBisnes.com. Masrule Hamid berhak, dan anda mengotorisasi kami, untuk menggunakan dan memberikan semua maklumat tentang penggunaan laman mengikut anda dan semua maklumat yang diberikan oleh anda dengan cara apapun sesuai dengan Dasar Privasi kami.

(f) DMCA Notice. Jika anda yakin karya Anda sudah disalin dengan cara yang merupakan pelanggaran hak cipta, silakan memberikan notis yang mengandungi semua maklumat berikut kepada Agen Hak Cipta kami:

(1) Sebuah tanda tangan elektronik atau fizikal daripada orang yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama pemilik hak cipta kepentingan;

(2) Penjelasan mengenai karya berhak cipta yang anda tuntutan telah dilanggar;

(3) Penerangan mengenai di mana materi yang anda tuntutan tersebut melanggar terletak di Situs;

(4) Alamat, nombor telefon, dan alamat e-mel;

(5) Sebuah pernyataan oleh anda bahawa anda mempunyai keyakinan dengan niat baik bahawa penggunaan yang dipersengketakan tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, agen, atau undang-undang; dan

(6) Sebuah pernyataan oleh anda, yang dibuat berdasarkan hukuman atas sumpah palsu, bahawa di atas maklumat melalui notis anda adalah tepat dan bahawa anda adalah pemilik hak cipta atau diberi kuasa untuk bertindak atas nama pemilik hak cipta.

(g) Applicable Law. Anda bersetuju bahawa undang-undang daripada Negeri British Columbia, tanpa memperhatikan percanggahan peruntukan undang-undang ini akan menetapkan Terma dan Kondisi Penggunaan dan setiap pertikaian yang mungkin timbul antara anda dan Masrule Hamid atau gabungannya. Venue akan ada di [nama kabupaten].

(h) Arbitrase. Sebagai sebahagian daripada pertimbangan yang Masrule Hamid memerlukan untuk dilihat, menggunakan atau berinteraksi dengan website ini, anda bersetuju untuk menggunakan arbitrase mengikat untuk setiap tuntutan, pertikaian, atau kontroversi apapun (baik dalam kontrak, tort atau lainnya) yang timbul daripada atau berkaitan dengan website ini. Arbitrase akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Persatuan Arbitrase Amerika yang berlaku pada tarikh pertikaian ini diserahkan kepada American Arbitration Association. Maklumat tentang American Arbitration Association, peraturan, dan bentuk-bentuk yang boleh diperolehi daripada American Arbitration Association, 335 Madison Avenue, Lantai 10, New York, New York, 10.017-4.605. Mendengar akan berlangsung di bandar atau daerah yang Masrule Hamid. Dalam kes tidak akan anda mempunyai hak untuk pergi ke mahkamah atau mempunyai juri mahkamah. Anda tidak mempunyai hak untuk terlibat dalam sidang pra-penemuan kecuali sebagaimana ditentukan dalam peraturan; anda tidak mempunyai hak untuk menyertai sebagai wakil atau ahli daripada setiap kumpulan mendakwa sebarang dakwaan yang berkaitan dengan subjek kepada timbang tara; keputusan Arbiter bermanfaat bersifat final dan mengikat dengan hak-hak terhad banding. Pihak yang berkenaan akan diganti oleh pihak lain untuk setiap dan semua kos yang berkaitan dengan sengketa arbitrase, termasuk kos peguam, kos pengumpulan, kos siasatan, dan kos perjalanan.

(i) Penamatan. Jika ketentuan apapun dalam Perjanjian ini akan diputuskan oleh mahkamah dengan bidang kuasa yang kompeten tidak mempunyai kekuatan undang-undang atau tidak sah, bahawa peruntukan terhad atau dihilangkan untuk tahap minimum yang diperlukan sehingga Perjanjian ini jika tidak akan tetap berlaku.

(j) Penamatan. Masrule Hamid boleh menamatkan Perjanjian ini setiap saat, dengan atau tanpa notis, untuk alasan apapun.

(k) Kenalan Maklumat.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

X

Forgot Password?

Join Us

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.